Věštecké uměni

        Taoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5. století př. Kr. Zakladatel Lao-c' formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťingu (Kniha o Tao a ctnosti). Učí nás, že člověk se nemádát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Nastolit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí  a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý.

                      Tao je pralátka a te je vesmírná síla individuální přirozenost.
 
    Osm pilířů Taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence.
Jejích naplnění odpovídá 
požadavkům  plného uspokojení naších základních fyzických
a duchovních potřeb a tím nám umožňuje rozvinout 
všechen náš lidský potenciál.
 
7. princip umění sebeovládání - v ě š t ě n í... 
Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty. Využít svou přirozenost a poznatky o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání úspěchu a 
sebeuspokojení. Není problém se tomuto umění naučit a sami sebe uspokojit.
 
 a) - Věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění
a vedou nás životem. Je možné 
si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte si oblast, která Vás plně uspokojí a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.
 
b) - Na základě systému věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace o charakteru a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního i profesionálního  potenciálu každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobni slabosti.

Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky, 
dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.
 
c) - Pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální schopnosti člověka, jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího postupu k dosažení úspěchu.
 
d) - Taoistická numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách, jenž charakterizují náš život.
 
e) - Astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční budoucnost, fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.
 
f) - Systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání zákonitostí elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil a zákonitostí nám usnadní vlastní orientaci v prostředí a poloze nemovitého a dalšího majetku.
 

g) - Studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které se navzajem podmiňují.

Taoismus nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů vědomí a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme staré návyky, závislosti a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli, sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti.

 

N a b í z í m e:

P ř e d n á š k u  -  s e m i n á ř   "Věštecké uměni Taoismu"

Těšíme se na Vás, rádi přijedeme k vám….

cassiophea@seznam.cz

aa03m.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one