Věštecké uměni tao

        Taoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5. století př. Kr. Zakladatel Lao-c' formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťingu (Kniha o Tao a ctnosti). Učí nás, že člověk se nemádát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Nastolit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvale skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý.

Tao je pralátka a te je vesmírná síla individuální přirozenost.
 
Protiklad člověka a přírody je jeden ze základních rozdílů mezi východní a západní filozofií. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje a utlumuje složku volní a etickou, která je naopak  preferována východní filozofií, jež pro nás může být návodem ke správnému životnímu stylu a životní moudrosti i v dnešní době. Taoisté problémy řeší tak, že je ponechávají, aby si samy našly svůj směr neboli cestu.

Osm pilířů Taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence. Jejích naplnění odpovídá
 

požadavkům  plného uspokojení naších základních fyzických a duchovních potřeb a tím nám umožňuje rozvinout

všechen náš lidský potenciál.
 
7. princip -umění  sebeovládání a věštění. Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty.

Využít svou 
přirozenost a poznatky o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání

úspěchu a 
sebeuspokojení. Není problém se tomuto umění naučit a sami sebe uspokojit. Neboť často využíváte

služeb lidí, 
kteří si sami nemohou pomoci a radí druhým. Sami jsou nemocní, mají osobní, rodinné nebo pracovní a

finanční 
problémy.
 

Věštec musí být zdravý, aktivní a vitální v každém věku. Neptejte se jen na živnostenský list, ale na jejich zdraví.

Uvědomte si , že nemocní lidé mají zvýšenou vnímavost, ale tu by měli použít na řešení svých problémů.
 

a) - Věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění a vedou nás životem.

Je možné 
si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte si oblast, která Vás

plně uspokojí 
a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.
 

b) - Na základě systému věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace o charakteru

a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního i profesionálního potenciálu

každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobni slabosti. Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky,

dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.
 

c) - Pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální schopnosti člověka,

jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího

postupu k dosažení úspěchu.
 

d) - Taoistická numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách, jenž

charakterizují náš život.
 

e) - Astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční

budoucnost, 
fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.
 

f) - Systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání zákonitostí

elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil a zákonitostí nám usnadní vlastní orientaci v prostředí

a poloze 
nemovitého a dalšího majetku.
 


g) - Studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které se navzajem podmiňují.

.

Taoismus nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů vědomí

a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme staré návyky,

závislosti 
a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli, sebevědomí a sebedůvěru.

Ukazuje nám 
jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti.
 

N a b í z í m e:

P ř e d n á š k u  -  s e m i n á ř   "Věštecké uměni Tao"

 Poznat a ovládnout vesmírné energii, která nás obklopuje, nám pomůže získat větší sebedůvěru a jistotu.

Můžeme plně využit zákonu přírody a poznatky k získání úspěchu.


-vykládání tarotu a karet, které mám  dává různé informace, upozorněni a pomáhá  nám orientovat v našem
životě.


-věštění s rukou nám ukazuje na charakterové vlastnosti člověka. Dávají nám různé informace o životních
událostech a zdravotním stavu.


-věštění z I-tingu, ukazuje na systém zvratů, které se opírají o znalost společenské filosofie a psychologie
v jednání. Ukazuji na nás možný osobní a společenský úspěch.


-numerologie nauka o magickém významu čísel, odhalí nám situaci a poučí nás o cestách, jež charakterizují
náš život.


-astrologie umožňuje poznat nás osud, ve všech oblastech našeho života. Dále je možno využit významu
symbolů a znaků, poznání elektromagnetické energie, principu cyklického pohybu. apod.


Je zřejmé, že nás osud není dán jednou pro vždy, ale mění se postavením planet a hvězd.
Hlavni význam má naše současná tělesná i duševní harmonie a schopnost žit aktivní a vitální
život v  reálných každodenních podmínkách našeho života. Zaleží na našem přístupu k životu
a našemu životnímu stylu.


Bližší informace  Angel Buna , mob.
+420 735 762 022


Těšíme se na Vás, rádi přijedeme k vám….


 
Na dalších stránkách rozvádíme výše uvedená jednotlivá věštecká uměni a nabízíme Vám provést

výklad po internetu do 24 hodin
 


N o v i n k a  -  zašlete mám vaše otázky na provedení výkladu tarotu a karet.
 - na co se  chcete  ptát např: na vztah, zdraví, práci, podnikání, finance nebo 
máte otázky na konkrétní věci. 
- uvedete-li datum a čas narození, provedeme
i rozklad  osobního a životního čísla a výpočet 
ascendentu. 
email: marybudin@seznam.cz  
- po uhrazení poplatku 666,- Kč,
ču. 209329333/0600
IBAN.CZ4206000000000209329333
SWIFT pro BIC.AGBACZPP

Vám zašleme do 24 hodin., konkrétní výklad, rozbor i výpočet
na vaší email adresu.

 Mary Budin 

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one