Věštecké uměni tao

        Taoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5. století př. Kr.
Zakladatel Lao-c' formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťingu (Kniha o Tao a ctnosti).
Učí nás, že člověk se nemádát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Nastolit
v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí  a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme.
Být trvale skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý.

                      Tao je pralátka a te je vesmírná síla individuální přirozenost.
 
    Osm pilířů Taoismu obsahuje poznání všech stránek naší každodenní existence.
Jejích naplnění odpovídá 
požadavkům  plného uspokojení naších základních fyzických
a duchovních potřeb a tím nám umožňuje rozvinout 
všechen náš lidský potenciál.
 
7. princip Tao umění sebeovládání - věštění... 
Ovládnutí energie, která nás obklopuje k získání sebedůvěry a jistoty. Využít svou přirozenost a poznatky
o chování druhých k dosažení dokonalé vlády nad sebou i druhými k získání úspěchu a 
sebeuspokojení.
Není problém se tomuto umění naučit a sami sebe uspokojit.

 
 a) - Věštecká umění vykládání tarotu a karet nám dávají různé informace i upozornění a vedou nás

životem. Je možné 
si vést i záznamy o otázkách a odpovědích a podle potřeby je využívat. Najděte

si oblast, která Vás plně uspokojí 
a stane se Vaším pomocníkem i zábavou.
 

b) - Na základě systému věštění z rukou můžeme zjistit vlastnosti člověka. Čary nám dávají informace

o charakteru 
a zdravotním stavu. Proměnnými drahami čar z rukou charakterizují vývoj osobního

i profesionálního  potenciálu 
každého člověka a mohou upozornit na nebezpečí a osobni slabosti.

Poznáme-li včas tyto vlastnosti nebo návyky, 
dokážeme jim čelit nebo s nimi dále pracovat.
 

c) - Pozorné studium rysů obličeje určitého člověka (nebo vlastního obličeje) odhalí momentální

schopnosti člověka, 
jeho osobní vlastnosti, zdravotní stav. Tato metoda slouží každému, kdo

ji zvládne, jako vodítko k určení dalšího 
postupu k dosažení úspěchu.
 

d) - Taoistická numerologie (nauka o magickém významu čísel) odhalí nám situaci a poučí o cestách,

jenž 
charakterizují náš život.
 

e) - Astrologický systém podle Severky, je úplnější než astrologie, umožňuje poznat náš osud a finanční

budoucnost, 
fyzické a duševní vlastnosti sebe, partnera, dětí a další aspekty života.
 

f) - Systém směru je založený na poznání různých fyzikálních přírodních zákonů a zejména na poznání

zákonitostí 
elektromagnetické energie. Dokonalá znalost těchto sil a zákonitostí nám usnadní vlastní

orientaci v prostředí a poloze 
nemovitého a dalšího majetku.
 


g) - Studium symbolů se věnuje odhalování významu forem různých zákonitostí, které se navzajem

podmiňují.


Taoismus nám odhaluje logiku, jíž podléhá vývoj našeho života a osudu. S využitím znalostí pojmů
vědomí 
a podvědomí, minulost, přítomnost a budoucnost a sestavením osobního plánu, odstraníme
staré návyky, závislosti 
a problémy. Obnovením síly našeho instinktu a intuice posílíme naší vůli,
sebevědomí a sebedůvěru. Ukazuje nám 
jak dosáhnout svých cílů a dlouhověkosti.

 

N a b í z í m e:

P ř e d n á š k u  -  s e m i n á ř   "Věštecké uměni Tao"

Těšíme se na Vás, rádi přijedeme k vám….

cassiophea@seznam.cz

aa03m.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one