Věštecké uměni

Poznat a ovládnout vesmírné energii, která nás obklopuje, nám pomůže získat větší sebedůvěru a jistotu. Můžeme plně využit zákonu přírody a poznatky chováni druhých k získání úspěchu.

K tom mám mohou napomoci i věštecká umění. Jako je vykládání tarotu a karet, které mám můžou dát různé informace, upozorněni a pomoci se nám orientovat v našem životě. Věštění s rukou nám ukazuje na charakterové vlastnosti člověka. Dávají nám různé informace o životních událostech a zdravotním stavu. Věštění z I-ting, ukazuje na systém zvratů, které se opírají o znalost společenské filosofie a psychologie v jednání.
 
Ukazuji na nás možný osobní a společenský úspěch. Numerologie nauka o magickém významu čísel, odhalí nám situaci a poučí nás o cestách, jež charakterizují náš život. Řeč těla člověka, pohyb těla určitého člověka, odhalí nám momentální schopnost, osobní vlastnosti a zdravotní stav. Astrologie umožňuje poznat nás osud, ve všech oblastech našeho života. Dále je možno využit významu symbolů a znaků, poznání elektromagnetické energie, principu cyklického pohybu.
  
Z výše uvedeného je zřejmé, že nás osud není dán jednou pro vždy, ale mění se postavením  planet a hvězd. Hlavni význam má naše současná tělesná i duševní harmonie a schopnost žit aktivní a vitální život v  reálných každodenních podmínkách našeho života. Záleží i na našem přístupu k životu a našemu životnímu stylu.
  
   Kdo si je vědom, hodnot a postavení zákonů přírody a společenských sil. Má zájem a naučí se ovládat a vnímat vesmírnou energii, která mám dává  větší sebedůvěru, sebeuspokojení a jistoty. Ten kdo se dá druhými ovlivňovat, má strach a neumí se zbavit závislosti na jiných, ten má neustále problémy a to i v období, kdy mu planety zvěstují úspěch. Mnoho lidí získalo hodně informaci, ale neumějí se v nich orientovat. Zkoušejí věci, které spolu nesouvisí a často si škodí sami sobě a hlavně svým nejbližším. Jsou netrpěliví a nervosní a chtějí znát všechno ihned.
 
Zajímám se o věštecká umění již od dětství a vždy mi byli pomocníkem a zábavou. Nikdy však nebyl takový zájem o osobní výklad tarotu, karet a věštění z rukou jaký je dnes. To je pro nás věštce náročná činnost a po prvé v živote nestíháme, poptávka je větší. Máme případy, kdy jsou klienti neodbytní, všemožně se domáhají pomoci pří řešit věci, které nastali včera nebo dnes.
 
Věšteckému umění nevěří všichni. Máme stabilní klienty, kteří věštěni berou jako doplněk svého instinktu a intuice, těch je však málo. Převážná část je lidi, kteří jsou už v neřešitelných krizích a hledají pomoc proto, že se neumí orientovat ve svých problémech a chybných rozhodnutích. Nebo nechtějí současný reálný stav vzít na vědomí. Nesouhlasí s nim i když dobře vědí, že si to zavinili sami a nechtějí vůbec přijmout odpovědnost za své chováni nebo vinu. (rozvody, osobní chyby a pracovní selhání. apod.)
  
Všechna věštecká umění, jsou vodítkem pro řešení konkrétní situace. Tehdy, když jsme v pohodě víme co chceme. Jsme-li v pohodě a zdraví a potřebujeme jen bližší informace, co nás čeká a nemine. Vždy byt připraven na změny a zvraty. Umět využit působeni planet, hvězd, a vesmírné energie, která nám je dána a plně ji využit pro pohodu, úspěch a uspokojeni v klidu a napomáhat všem svým blízkým.
 
Brát všechna věštecká umění jako zdroj informací a poznatků, který nám vesmír posílá, abychom byli připraveni řešit problémy a žit šťastně a spokojeně. Uvedených poznatků vyžívat jako zdroj, který nám pomáhají byt úspěšný. Je možné si vést i záznamy o otázkách a odpovědí, které nám z odstupem času ukážou v jakém jsme byli stavu a jaká byla naše orientace. Tyto poznatky a informace nám ukážou, že jen aktivní přistup k životu a pozitivní myšlení nám pomohou řešit úkoly, které před nás osud postaví a vždy záleží na nás umíme-li těchto informaci využit pro nás plnohodnotný život.
  
Lidé se neptají, jak se mají chovat, aby problém vyřešili, ale hlavně se ptají jak to dopadne. Bez vlastní odpovědnosti a pasivně přijímají nastalou situaci i když je zřejmá jejich vina a dalším svým jednáním vytvářejí naopak podmínky k nemorálním a neetickým situacím, které nejsou později schopni řešit.V případě velkých osobních problému si má člověk uvědomil podíl své viny, smířil se s prohrou.
  
Výklad tarotu a karet je nejpoužívanějším při věštění budoucnosti, mají tak jako má každá planeta a hvězda svůj konkrétní význam. Nejdůležitější je se naučit poznat jejich hodnoty a vzájemný vztah. Pro toho, kdo pochopil význam věšteckého umění jako vodítka hledání té nejlepší cesty životem.


 
Nové kurzy výuky výkladu tarotu a karet
- probíhají průběžně, nový kurz je zahájen
vždy, když se závazně přihlásí 5 zájemců.
Výuka je možná i individuálně Angel Buna 
mob.+420 735 762 022

 Zajistíte-li 5 zájemců u Vás v místě bydliště.
 

aa03m.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one